RT urakoitsijan tuotetieto

Mistä on talot tehty?

Sen kertoo RT urakoitsijan tuotetieto -sovelluksella laadittu Rakennuksen tuoteseloste™

RT urakoitsijan tuotetieto on rakennusalan yhdessä kehittämä sovellus, joka tarjoaa tehokkuutta ja kustannussäästöä rakennushankkeen tuotetiedon hallintaan. Kaikki rakennuksen tuotetiedot ja -dokumentit ovat yhdessä paikassa rakennusvaiheesta ylläpitoon. Säästät aikaa, vaivaa ja rahaa manuaalista työtä digitalisoimalla. Luomalla hankkeen aikana Rakennuksen tuoteseloste™ rakennuksen ylläpito helpottuu.

Tutustu RT urakoitsijan tuotetieto -sovellukseen

Rakennuksen tuoteseloste™ syntyy RT urakoitsijan tuotetieto -sovelluksella

Sovellus on tarkoitettu rakennusurakoitsijan käyttöön. Sillä kootaan kaikki tuotetiedot ja -dokumentit työmaalla asennetuista ja työn aikana käytetyistä tuotteista. Pääurakoitsija luo työmaan ja sen urakkahierarkian, sekä kutsuu myös aliurakoitsijat käyttämään RT urakoitsijan tuotetieto -sovellusta. Urakoitsija lisää tuotetiedot hankkeeseen suunnittelu- tai asennusvaiheessa. Tuotteet voi lisätä hankkeeseen myös työmaalla älypuhelimella RT tuotetieto mobiilisovelluksella.

Käyttöturvallisuustiedotteet, kelpoisuuden osoittamiseen tarkoitetut dokumentit sekä muu valmistajan tuotedokumentaatio ovat valmiiksi liitettyinä tuotteisiin RT tuotetiedossa, jota sovellus hyödyntää.

Hankkeen valmistuttua luodaan helposti Rakennuksen tuoteseloste™ -kooste hankkeen sisältämistä tuotteista ja niiden dokumenteista. Kooste luovutetaan rakennuttajalle ja arkistoidaan vähintään 10 vuodeksi RT tuotetiedossa.

Katso, miten Rakennuksen
tuoteseloste™ syntyy.

Säästä aikaa, vaivaa ja rahaa hankkeen tuotetietojen hallinnassa

Saat kaikki tuotedokumentit helposti yhdestä paikasta, sen sijaan, että keräilisit niitä valmistajilta ja maahantuojilta. Voit helposti tuottaa erilaisia muokattavia raportteja urakoista ja niissä käytetyistä tuotteista.

Urakoitsija pystyy tuottamaan rakennuttajalle hankkeen valmistuttua tarvittavat tuotetiedot ja -dokumentit helposti yhtenä tiedostona, Rakennuksen tuoteseloste™ -koosteena, käyttämällä RT urakoitsijan tuotetieto -sovellusta rakennushankkeissa.

»
Katso SRV Rakennus Oy:n Liisa Mäkisen haastattelusta Jokka-lehdessä, miten REDI-työmaalla jokaiselle tornitalolle syntyy oma Rakennuksen tuoteseloste ™.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin kerromme, kuinka yrityksesi hyötyy RT urakoitsijan tuotetieto -sovelluksesta!

Kiitos yhteydenotosta!

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Mobiilisovellus

RT tuotetieto mobiilisovelluksella voit hakea tuotetietoja
RT tuotetietokannasta lukemalla älypuhelimillasi tuotteitten viivakoodeja. Mobiilisovellus näyttää tuotteen perustiedot ja tuotteeseen liitetyt dokumentit.

Voit myös lisätä mobiilisovelluksella tuotteita Rakennuksen tuoteseloste™ –koosteeseen. Mobiilisovelluksen voit ladata veloituksetta Google Play Storesta tai App Storesta.

Rakennusalan yhteinen menetelmä tuotetietojen ja -dokumenttien hallintaan

Lain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava käytettävien tuotteiden kelpoisuuden osoittamisesta. Se teettää tällä hetkellä paljon manuaalista työtä tuoteteollisuudelle ja rakentajille. On laskettu tuotetiedon hallinnan digitalisoimisen vähentävän rakentamisen kustannuksia yli 100 miljoonaa euroa vuosittain.

Rakennustiedon, rakennusteollisuuden, materiaalivalmistajien ja kaupan yhteisessä TEHO-hankkeessa luotiin uusi rakennustuotetietokanta sekä sähköinen palvelu, RT urakoitsijan tuotetieto -sovellus.

RT urakoitsijan tuotetieto -sovellus on kehitetty yhteistyössä Suomen suurimpien urakoitsijoiden ja rakennustuoteteollisuuden kanssa, ja se tarjoaa ratkaisun rakennushankkeen tuotetietojen hallintaan. Sen käytöstä hyötyvät niin rakennuttajat, suunnittelijat, urakoitsijat, kiinteistön ylläpitäjät kuin kauppakin.

Urakoitsija:

Säästä aikaa, vaivaa ja rahaa rakennushankkeen tuotetietojen hallinnassa

Suomessa toteutetaan vuosittain noin 4000 merkittävää rakennushanketta. Näissä käytetään lakisääteisten tuotetietojen ja -dokumenttien käsittelyyn kussakin keskimäärin 3-4 päivää.

Rakennushankkeiden kelpoisuudenosoittamis- ja käyttöturvallisuusdokumenttien digitaalinen hallinta voi tuottaa urakoitsijoille Suomessa yhteensä jopa 10 miljoonan euron kustannussäästöt. Tuotteiden kelpoisuuden ja käyttöturvallisuuden osoittaminen helpottuu alan yhteisen sähköisen tietokannan myötä, ja manuaalisen työn digitalisoituminen säästää aikaa ja rahaa.

Laadukas ja standardoitu tuotetieto mahdollistaa tietojen hyödyntämisen tietomallipohjaisissa rakentamisen prosesseissa.

Tutustu RT urakoitsijan tuotetieto -sovellukseen

Rakennuttaja:

Määrämuotoinen dokumentaatio helposti rakennushankkeessa käytetyistä materiaaleista

Rakennuttajan ja kiinteistön ylläpitäjän tulee tietää, mistä rakennus on tehty parhaan ylläpidon ja käyttövarmuuden saavuttamiseksi. Luomalla hankkeen aikana rakennukselle tuoteseloste, kiinteistön elinkaaren aikaisen tiedon luotettavuus paranee ja ylläpito helpottuu. Samalla koko rakennusketjun läpinäkyvyys paranee ja rakennuksen arvo nousee. Vaadi talollesi siis RT urakoitsijan tuotetieto –sovelluksella tuotettu Rakennuksen tuoteseloste ™, niin tiedät, mistä talosi on tehty!

Lopullisen tuoteselosteen voi liittää osaksi tarkastusasiakirjaa. Rakennuksen tuoteseloste ™ on käytettävissä kiinteistön käyttöä ja ylläpitoa varten. Tuoteseloste arkistoidaan RT tuotetiedon palvelimelle vähintään 10 vuodeksi.

Tutustu RT urakoitsijan tuotetieto -sovellukseen

Materiaalivalmistaja:

Tallentamalla tuotetietosi RT tuotetietoon, olet automaattisesti mukana myös RT urakoitsijan tuotetieto -sovelluksessa.

Saat kilpailuetua, kun tuotetietosi ja -dokumentaatiosi on kunnossa. RT tuotetiedossa oleva tuotteesi tulee varmemmin valituksi hankkeisiin, sillä urakoitsija hankkii tuotteet vertaamalla niiden dokumentaatiota

Saat kustannussäästöä, kun tuotetiedot toimitetaan yhteen paikkaan, etkä joudu toimittamaan tietojasi ja dokumenttejasi vuosittain tuhansiin hankkeisiin erikseen.

RT tuotetiedosta on myös yhteys kaupan ja IT -järjestelmiin. TEHO-hankeen jatkuva ja puolueeton kehittäminen alan etujen mukaan tuo hyötyjä myös tuoteteollisuudelle.

» Ota yhteyttä myyntitiimiimme ja tule mukaan RT tuotetietoon

Tutustu RT urakoitsijan tuotetieto -sovellukseen